Privacy verklaring

Modron Moonflow geeft boeken en online cursussen uit. Wij bereiken veel mensen via onze website www.moonflow.eu Ook sturen we wekelijks nieuwsbrieven met tips over de maan en natuursymboliek. Wij verwerken hierbij op verschillende manieren persoonsgegevens en nemen jouw privacy uiteraard heel serieus. In dit document lees je wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en welke rechten jij kunt uitoefenen. Mocht er toch nog iets onduidelijk zijn, stuur dan een mail naar info@moonflow.eu of bel naar 0113 268 534

Website Moonflow

Onze website gebruikt Google Analytics en Hotjar.  Deze programma’s registeren jouw sitegebruik en slaan gegevens hierover op. Deze data worden gebruikt om bezoekersstatistieken over de website te creëren en hiermee verbeteringen door te voeren.

De website gebruikt de Facebook Pixel. Deze houdt bij welke pagina’s je op de website bezoekt en zorgt ervoor dat je op Facebook relevante berichten van Moonflow te zien krijgt. Ook worden hiermee advertenties beter op jouw behoeftes afgestemd.

Email van Moonflow

We mailen je alleen wanneer jij hier zelf toestemming voor hebt gegeven. Dit kan doordat je een formulier van ons hebt ingevuld waarin je je aanmeldt voor de wekelijkse Moon secrets. Of doordat je bij de bestelling van een product, online cursus of event hebt aangegeven dat je in de toekomst graag op de hoogte gehouden wilt worden van onze producten en programma’s.

We vragen alleen naar de noodzakelijke gegevens zoals je naam en je email adres. Je naam gebruiken we om de mail te personaliseren. Het emailadres om de mail te kunnen toesturen. Zonder deze gegevens kunnen we je niet mailen.

Je gegevens komen na je aanmelding terecht in het programma Active Campaign. Dit programma zorgt ervoor dat mailberichten worden verzonden en laat vervolgens zien of de mails goed geopend en gelezen worden. Ook vertelt het programma of je doorklikt naar een blog of een boek koopt of je inschrijft voor een cursus. We gebruiken deze informatie om je meer content te sturen over onderwerpen die jij interessant vindt. Je gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden of doorgegeven of verkocht aan andere partijen.

Jouw privacy

De programma’s die we gebruiken voor website analyses slaan geen volledige IP-adressen op. Dat betekent dat jouw gegevens niet te herleiden zijn naar jouw computer, tablet of telefoon.

Als je onze website bezoekt, hoef je geen gegevens in te vullen. We vragen dit alleen als je een e-book wilt downloaden of de moon secrets wilt ontvangen. Als je een product of een online cursus of event wilt aanschaffen, dan hebben we ook je adres nodig om het product te kunnen versturen en een bevestiging met factuur te kunnen maken. Voor levering en facturering maken we gebruik van de betaaldiensten van Buckaroo en Wecommerce.

We vragen nooit meer informatie dan noodzakelijk is

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen de noodzakelijke maatregelen om misbruik, verlies of toegang door derden tegen te gaan. Mocht er ondanks onze inspanningen een datalek voorkomen, dan melden we dit direct bij de daarvoor bestemde autoriteiten en nemen we contact op met de betrokkenen.

Bewaren gegevens

Als je in ons mailingssysteem staat, dan bewaren we je naam en email adres met zorg. Als je je afmeldt van onze emaillijst, dan zorgen we ervoor dat je gegevens binnen 100 dagen uit ons mailingssysteem verwijderd wordt. Je gegevens blijven vijf jaar bewaard als je een product of cursus hebt aangeschaft. Dit is een eis van de Belastingdienst.

Je rechten

Je hebt altijd het recht om te vragen naar inzage in de gegevens die we van je hebben. Ook kun je ons altijd vragen deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. Als je het niet eens bent met de manier waarop wij met jouw gegevens zijn omgegaan, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?

Heb je nog vragen over deze privacy verklaring of wil je een verzoek indienen? Stuur dan een mail naar info@moonflow.eu of bel naar 0113 256 534

Laatst bijgewerkt op 22 augustus 2018